Pomoc prawna sprawy budowlane Poznań - Jakub Wysocki


Pomoc prawna sprawy budowlane Poznań

Postępowanie administracyjne jest to unormowana w przepisach kpa (kodeksu postępowania administracyjnego) procedura, regulująca tryb postępowania organów administracji publicznej. Jest bezpośrednio związana z wykonywaniem prawa materialnego. Przedsiębiorcy i inne osoby prawne oraz osoby fizyczne zazwyczaj mają styczność z postępowaniem ogólnym, w którym rozstrzygana jest indywidualna sprawa w drodze decyzji, postępowaniem w sprawach skarg i wniosków kierowanych przez obywateli do organów administracji bądź w sprawach wydawania zaświadczeń. Postępowanie administracyjne bywa żmudne i stresogenne, dlatego polecamy Państwu skorzystanie z profesjonalnego wsparcia naszej Kancelarii.

Jakub Wysocki - Radca Prawny
Sokoła 6a / 1
60-644 Poznań
wielkopolskie
tel.: 792878472
WWW:

FB